MAX.E3

max.e3 представлява "e-conomizer" с "2 степенна термодинамична рекуперация", oползотворяващ до 100% отпадната топлина/студ/влага на изхвърляния от помещението въздух. Предназначен е за поддържане параметрите на микроклимата в: кина и театри, дискотеки, ресторанти, административни и бизнес сгради, банки, хотели, многофункционални търговски центрове (Мall) и навсякъде, където има нужда от 100% пресен въздух.

 • Хибридно решение за ОВиК системи
 •  
 • 2 степенна топло/студо/влаго рекуперация
 •  
 • COP NET ...отвъд обикновеното
 •  
 • Всички климатични зони и техните бъдещи глобални промени
изтеглете каталог на max.e3
концепции

3е-концепция

- Every Climate (Всеки климат) – от -25°C до +60°C
- Every Application(Всяко приложение) – подходящ за всякакъв вид приложения, 
където е необходим 100% пресен въздух, за покриване на нуждите от обработван и климатизиран въздух:

 • Филтрация
 • Рециркулация – 0÷100%
 • Регенерация на Топлина/Студ/Влага
 • Отопление
 • Охлаждане + Изсушаване
 • Процесна Вентилация

- Every Installation (Всеки монтаж) - подходящ за всякакъв вид монтаж (машинни помещения, технически етажи и др.), както и външен (покриви).

2 степенна топло/студо/влаго регенеративна технология

Оползотворяваща до 100% отпадната топлина/студ/влага, постигнато „последователно” в 2 етапа:


Iви етап - сорбционен ротационен регенератор, оползотворяващ повече от 70% топлина/студ /влага.

IIри етап - изпарител/кондензатор на термопомпа "въздух-въздух", оползотворяващи остатъка до 100%.

Всичко в 1

Мултифункционално решение за обработка на пресен въздух, както и за покриване на топлинни загуби/охладителни товари като цяло, което практически може да реши изцяло нуждата от Климатизация, Вентилация и Отопление на обекта използвайки само "въздух".

Така радиатори/вентилаторни конвектори, котли чилъри/VRFсистеми, тръбопроводи,изолации, помпи, фитинги и др. вече не са обходими . Нужна е само въздуховодна мрежа, която и без друго съществува във всяка конвенционална система ….и правилното изчисление на "необходимото" количество въздух

100% заводски тест

Висока надеждност и намалени разходи за монтаж, постигнати чрез 100% тест – всяко съоръжение е тествано в заводски условия.


Тестът включва:

 • Проверка за течове
 • Вакуумиране и зареждане на системата с точното количество хладилен агент
 • Функционално тестване на всички вентилатори и компресори
 • Вибрации
 • Зареждане на софтуер в контролера
 • Проверки по налягане и температура
 • Настройка на изисквания дебит въздух
 • Записване на всички параметри на съоръжението в тест лист

100% Plug & Play

Самостоятелно съоръжение тип “моноблок”, което се нуждае само от въздуховодна мрежа и силово захранвана за неговия пуск.

 • 3 е - Концепция
 • 2 степенна топло/студо/влаго рекуперация
 • Всичко в 1
 • 100% заводски тест
 • 100% Plug & Play
COP/SCOP/SPF

По-високи и от най-високите стандарти!

Според Евро норма EN14825, най-високият Клас на Енергийна Ефективност за Термопомпи е A+++ със SCOP=3,75 (висока температура) - 4,38 (ниска температура. Със SCOP=3.8÷6.5 (на хладилния кръг) и COPnet на цялата система SCOPnet= 5÷15 max.e3 изпреварва своето време.

Прочети повече
 • A+++
 • A++
 • A+
 • A
 • B
 • C
 • D
Характеристики

Повишена  Филтърна Площ (m2) с (m2) by 45%. 

Понижени (Пълни Вътрешни загуби на Налягане (Pa) с ) by 20÷40%

Ниво на Звуково Налягане,намалено до 5 dB(A)

По-висока Пълна Отоплителна Мощност(kW) by 30÷35%

30÷45% по-висока Пълна Охладителна Мощност (kW)

Прецизен Контрол на Температурата/Налягането на Кондензация по време на летния режим.

До 78% оползотворяване на влага по време на зимния режим

Безстепенно регулиране

Хардуер

КОНСТРУКЦИЯ

Съоръженията от серията max.e3 са проектирани и произведени съгласно Евро норма EN 1886 – (Вентилация на сгради - Въздухообработващи съоръжения - Механична производителност). 
max.e3 е конструиран за типоразмери от 02 до 30, като съоръжение тип моноблок състоящо се от алуминиеви профили, крепежни елементи, ъгли на свързване и заключващи аксесоари. 

Прочети повече

РОТАЦИОНЕН РЕГЕНЕРАТОР

За всички типоразмери от серията max.e3 се използва сорбционен ротационен регенератор въздух-въздух, изработен от алуминиево фолио и  молекулярно покритие, което повишава неговата ефективност поглъщайки водните молекули (тип HM1). Сорбционните регенератори осигуряват отличен метод за предварително охлаждане и изсушаване на пресния въздух, преди навлизането му в изпарителя.

Температурна ефективност (Sensible) – E ≥ 70%, Ефективност по влага – E ≤ 80%

Прочети повече

ТЕРМОПОМПЕН АГРЕГАТ

100% DX Съоръжение на директно изпарение

Без допълнителни водни, електрически или топлообменници на директно изпарение в max.e3, което го прави независимо съоръжение от други допълнителни източници на топлина/студ (котли, чилъри, VRF системи и др.)

Прочети повече

ВЕНТИЛАТОРИ

Всички типоразмери на max.e3 използват високо технологичните EC Blue (Електронно Комутирани) Plug Fans – с вграден честотен регулатор (инвертор) от серията Cpro на фирма Ziehl-Abegg. Работното колело е статично и динамично балансирано с директно куплиран ел. двигател, монтирани на обща рама в комплект с виброгасители.

Използването на EC Blue Plug Fans от серията Cpro, осигурява най-висок клас на енергийна ефективност - IE4 Premium Efficiency, както и съответствие на последните европейски директиви - ErP conformity- 2015/EC controller integrated

Прочети повече

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

max.e3 е напълно оборудван с цялата необходима автоматика, както и всички изпълнителни механизми. Eл. таблото е вградено в самата машина и е с лесен достъп за обслужване.

"Мозъкът" на max.e3 е контролер, който се грижи, както за управлението на всички процеси, така и за защита на камерите от евентуални аварии. 

Прочети повече

ФИЛТРИ

За осигуряване на проектно зададената чистота на обслужвания обект и за поддържане нормалната работа на климатичната камера и предпазване на нейните компоненти от замърсяване, на вход на камерата по въздух са монтирани въздушни филтри.

Използват се т.нар. касетъчни, микроклетъчни филтри, които са изработени от специална филтърна материя - хартия с мини покритие от стъклена вата, равномерно разпределена и залепена, чрез горещо-стопяемо лепило. 

Прочети повече
Спестявания
 • Първоначални инвестиционни разходи
 • Разходи за труд и инсталационни работи
 • Инсталирана електрическа мощност
 • Енергийни и експлоатационни разходи
 • Разходи за сервиз и поддръжка
 • Време
 • Място
 • BMS
Прочети повече
Технически данни
Основни Данни
Close
Тип max.e3-02max.e3-03max.e3-06max.e3-09max.e3-15max.e3-18
Мин./Макс. Дебитm3/h1000/20002000/32004000/70005500/100009000/1500013000/18000
Номинален дебит m3/h 1500 2500 6000 9000 13000 16000

Макс. охладителна мощност

(летен режим)

kW 15.3 24.9 57 80.2 120.2 145.7

Макс. отоплителна мощност

(зимен режим)

kW 26.3 46.6 107.7 156 227.2 275.8

Пълна инсталирана мощност (компресори + вентилатори)

kW 7.7 10.0 20.0 26.6 37.8 45.6

Пълна консумирана мощност (компресори + вентилатори)

(летен режим)

kW 3.5 6.3 12.3 14.6 25.0 30.7

Пълен ток на съоръжението

А 20.8 22.1 44.2 53.0 85.2 93.6

Свързващо напрежение

V/ph/Hz 400 / 3 / 50

COP нетен

(зимен режим)

- 12.0 11.9 13.5 15.4 13.8 13.5

EER нетен

(летен режим)

- 4.36 3.96 4.62 5.48 4.81 4.75
Вентилатори
Open
Тип max.e3-02max.e3-03max.e3-06max.e3-09max.e3-15max.e3-18
Мин./Макс. Дебитm3/h1000/20002000/32004000/70005500/100009000/1500013000/18000
Тип  EC Plug fan
Ефективност на ел. двигателя IE4 Premium Efficiency, ErP conformity- 2015/EC controller integrated
Специфична мощност на вентилаторите (SFP) W/(m3/s) 1726 1450 1460 1554 1620 1804

Нагнетяване / Засмукване ∆Ps

свободен напор 

Pa 250 250 250 250 250 250

Инсталирана ел. мощност

страна нагнетяване

страна засмукване

кW

1 x 2.5

1 x 2.5

1 x 2.5

1 x 2.5

2 x 2.5

2 x 2.5

3 x 2.5

3 x 2.5

2 x 3.6

2 x 5.4

2 x 5.2

2 x 6.0

Инсталиран ел. ток

страна нагнетяване

страна засмукване

А

1 x 4.0

1 x 4.0

1 x 4.0

1 x 4.0

2 x 4.0

2 x 4.0

3 x 4.0

3 x 4.0

2 x 5.8

2 x 8.6

2 x 8.4

2 x 9.4

Клас на защита IP  55
Ротационен регенератор 
Open
Тип max.e3-02max.e3-03max.e3-06max.e3-09max.e3-15max.e3-18
Мин./Макс. Дебитm3/h1000/20002000/32004000/70005500/100009000/1500013000/18000
Тип  Алуминиеви ламери със сорбционно покритие (HM1)

Ефективност – Темп./Влажност

(зимен режим)

% 77.1/81.1 76.7/80.7 75.6/79.6 74.4/78.4 74.7/78.7 73.0/76.2

Оползотворена топлинна мощност

(зимен режим)

кW 22 36.5 86.2 127.5 184.6 221.3

Оползотворена влажност

(зимен режим)

l/h 10.8 17.9 42.5 62.8 91 108.4
Компресор
Open
Тип max.e3-02max.e3-03max.e3-06max.e3-09max.e3-15max.e3-18
Мин./Макс. Дебитm3/h1000/20002000/32004000/70005500/100009000/1500013000/18000
Тип Rotary Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Брой компресори 1 1 2 2 4 4
Брой кръгове 1 1 1 1 2 2

Консумирана ел. мощност

(зимен режим)

kW 1 x 1.46 1 x 2.91 2 x 2.77 2 x 3.11 4 x 2.66 4 x 3.09

Консумирана ел. мощност

(летен режим)

kW 1 x 2.82 1 x 5.36 2 x 5.01 2 x 5.47 4 x 4.87 4 x 5.73
Ел. ток при максимален товар A 1 x 12.8 1 x 14.1 2 x 14.1 2 x 14.5 4 x 14.1 4 x 14.5
EER (летен режим) 2.76 3.24 3.61 3.36 2.95 3.07
COP (зимен режим) 2.92 3.48 3.89 4.58 4.01 4.41

Филтри
Open
Тип max.e3-02max.e3-03max.e3-06max.e3-09max.e3-15max.e3-18
Мин./Макс. Дебитm3/h1000/20002000/32004000/70005500/100009000/1500013000/18000
Тип - Стъкло микрофибър

Микроклетъчни

Клас на филтрация F F6 F6 F6 F6 F6 F6
Ефективност на филтрация % 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
Пълна филтърна площ m2 12.4 18.6 37.2 46.5 65.1 65.1
Общ вид тегла и размери