Често задавани въпроси
 • Q:

  1. Достъпен ли е за всеки специализираният софтуер за избор на ‘’е-кономайзери’’ - DV_Select?

  A: Специализираният софтуер за избор на "е-кономайзери" от серията max.e - DV_Select е напълно безплатен. За да получите инсталационен файл трябва да изпратите своята заявка на e-mail: marketing@damvent.com, като в нея трябва да попълните своето име, фирма, e-mail и телефонен номер.
 • Q:

  2. Осигурява ли софтуерът избор на всички видове "е-кономайзери", които Дамвент произвежда?

  A: DV_Select, е единствено и само за изчисления на "е-кономайзери" от серията max.e, предстваляващи климатична камера с вграден термопомпен агрегат. Той покрива абсолютно всички стандартни видове и типоразмери от тези серии машини.
 • Q:

  3. За всеки тип машина ли трябва да има отделен софтуер или всички машини са обединени от един общ?

  A: Софтуерът има 2 весии, като DV_Select 2.0 е предназначен за избор на съоръжение max.e2 – представляващ “е-кономайзер” с пластинчат рекуператор, а DV_Select 3.1 е предназначен за съоръжение max.e3 – представляващ “е-кономайзер” с ротационен регенератор. Инсталацията на всеки един от тези два типа софтуер не може да се извърши на един и същ компютър, трябва да се използват два отделни компютъра.
 • Q:

  4. След инсталация на софтуера се появява прозорец, който изисква активационен код, какво да направя?

  A: След получаването на сериен номер от страна на софтуера, трябва да ни го изпратите, след което ще получите активационен код, с който да активирате програма.
 • Q:

  5. Възможно ли е специалист от фирма Дамвент да ми помогне в избора на подходящо съоръжение?

  A: Може да задавате Вашите въпроси към отдел „Маркетинг и продажби” на e-mail: marketing@damvent.com .
 • Q:

  1. Мога ли със съоръженията от серията max.e да покривам охладителните и топлинните товари на помещението?

  A: В зависимост от топлотехническите разчети на помещението и изчислителните анализи на проектанта е възможно частично или пълно покриване на топлинните загуби и охладителните товари. Препоръчително е да се направи консултация със специалист - инженер от страна на Дамвент.
 • Q:

  2. Предлагате ли изпълнение на max.e mini с допълнителен топлообмнник, монтиран в корпуса на самото съоръжение?

  A: Не, не предлагаме. При нужда от допълнителен топлообменник, препоръчваме монтаж на такъв във въздуховодната мрежа. Управлението на водни и електрически канални топлообменници може да се извършва от контролера на max.e mini, при предварително уточнени детайли.
 • Q:

  3. Какво представлява SFP?

  A: Специфичната мощност на вентилаторите SFP e един от най-важните енергийни индикатори за всяко вентилационно съоръжение и представлява изразходената ел. енергия(W) от вентилаторите при засмукването/нагнетяването на 1m3/s въздух .Изчислява се по следния начин: SFPe=(Psfm+Pefm)/Qmax [W/m3s], където: Psfm- мощността на вентилатора на страна нагнетяане (W); Pefm- мощността на вентилатора на страна засмукване (W); Qmax- по-големият измежду двата дебита въздух на климатичната камера-подаване и засмукване (m3/h)
 • Q:

  4. Какво представлява съоръжението от типа max.e3 pool?

  A: Този тип "е-кономайзери" представляват изсушителни климатични камери и са специално разработени за поддържане на температура и относителна влажност в закрити басейни. Основните компоненти осигуряващи изсушаването на въздуха са пластинчат топлообменник въздух-въздух (рекуператор) и термопомпа. За предпазване от агресивното влияние на използваните препарати за почистване на басейни, рекуператора и топлообменниците на директно изпарение е предвидено специално епокси покритие.
 • Q:

  5. Нужно ли е климатичните камери от типа max.e3 pool да работят в режим охлаждане?

  A: Тъй като по нормативи в закрити плувни басейни се поддържа температура над 28°C, подаваният въздух трябва да бъде с температура по-висока от температурата в помещението. Затова режим охлаждане не е предвиден. При летен режим термопомпата е изключена и климатичната камера работи на 100% свеж въздух.
 • Q:

  6. За какво е предназначен допълнителният воден топлообменник на "е-кономайзерите" max.e3 pool?

  A: Служи при първоначално подгряване на помещението (студен басейн).При много ниски външни температури темперирането на помещението става по-бързо и по този начин се подпомага работата на основното отопление в басейна.
 • Q:

  7. По какъв критерий се подбират съоръженията от типа max.e3 pool?

  A: Основният критерий за избор на съоръжения от този тип е изсушителния капацитет. Той трябва да бъде по-висок от сумата на влагоотделянето от водното огледало на басейна и влагоотделянето от мокър под. Също така трябва да се осигури подходяща схема на въздухообмен и кратност по-голяма от 6.
 • Q:

  8. Възможно ли е да добавя по-висок клас на филтрация в съоръженията max.e, от стандартния заложен такъв?

  A: Възможно е да се добави по-висок клас на филтрация за всички съоръжения с изключение на тези от серията max.e mini. За повече информация се свържете с отдел „Маркетинг и продажби” на e-mail: marketing@damvent.com .
 • Q:

  1. Може ли към климатична камера от серията max.е-mini с “Plug Fan” да бъдат добавени ПЖР-та със задвижващи механизми тип On/Off?

  A: Да, възможно е, съществуващата система за управление има капацитета да обслужи такава опция.
 • Q:

  2. Може ли към климатична камера от серията max.e-mini с “Plug Fan” да бъде добавена смесителна секция?

  A: Да възможно е добавянето на смесителна секция, като трябва да се има в предвид, че тя се използва единствено и само при зимен режим.
 • Q:

  3. Може ли към климатична камера от серията max.е да бъде добавен датчик за следенето на CO2?

  A: Да, това е опция към климатичните камери, която трябва да се заяви преди поръчка и следва да се уточни със специалист на Дамвент.
 • Q:

  4. Мога ли да използвам "е-кономайзер" от серията max.e-mini за открит монтаж?

  A: Не. Серията max.e-mini са разработени единствено за монтаж на закрито.
 • Q:

  5. Необходимо ли е използването на хидрозатвори в климатичните камери max.e mini?

  A: По време на работа, "е-кономайзерите" осигуряват безпроблемно отделяне на конденз и при липса на хидрозатвори. Използването на хидрозатвори е препоръчително, когато кондензните линии са свързани към канализационната мрежа, с цел избягване пренос на неприятни миризми.
 • Q:

  1. Как се определя дали е лява или дясна страната на обслужване на климатична камера тип “е-кономайзер”?

  A: Страната на обслужване на климатичната камера се определя спрямо посоката на подавания въздух. Стандартно всички съоръжения с изключение на max.e mini са с дясна страна на обслужване по посока на нагнетявания въздух. Препоръчителните отстояния за монтаж, обслужване и сервиз са посочени в придружаващата климатичната камера документация.
 • Q:

  2. Как се обслужват филтрите на климатична камера тип max.e-mini?

  A: Филтрите се намират на страна засмукване на пресен въздух и засмукване на въздух от помещение. Те се обслужват от долната страна на съоръжението.
 • Q:

  3. Колко често трябва да сменям филтрите на закупеното от мен съоръжение?

  A: Филтрите и тяхното състояние би следвало да се проверяват през определен период от време, в зависимост от интензивността на работа на машината и да се заменят с нови, когато се установи тяхното замърсяване, което би попречило за правилната работа на климатичната камера. Единствено климатичните съоръжения от серията max.e-mini са снабдени с филтри (клас G2) с регнеруема (миеща се) материя.
 • Q:

  1. Възможно ли е климатична камера от серията "е-кономайзер" да се включи към BMS система за управление и как?

  A: Това е възможно чрез комуникационна платка, която се монтира на контролера на климатичната камера. Спрямо вида на желания протокол за BMS система, платките са различни.
 • Q:

  2. Какъв тип протоколи за BMS поддържат съоръженията от серията max. e?

  A: Стандартно климатичните камери поддържат протокол “Plan”, а следните изброени са опция: “Modbus®”, “BACnet®”, “TCP/IP”, “SNMP”, “Metasys®”, “LonWorks®”.
 • Q:

  3. Какво може да се управлява посредством LCD дисплеят за отдалечен контрол?

  A: От LCD дислпея могат да се извършват потребителски настройки, като промяна на температура в помещението, промяна на дебита на машината и да се следят основните показания на климатичната камера.
 • Q:

  4. Възможен ли е достъпът и управлението на климатична камера max.e през интернет?

  A: Да, отдалечен мониторинг на климатичната камера е възможен чрез монтиране на специализирана платка за връзка с интернет към контролера на машината.
 • Q:

  5. Какво представлява интернет комуникационната платка и какви възможности предлага?

  A: Тя позволява работата на климатичната камера да се наблюдава през интернет, както и да се правят промени по софтуера, графични логове, известяване по e-mail, смяна на режимите на работа, дистанционен пуск и 72 часови проби, възможност за архивиране на работни и сервизни параметри, възможност за мониторинг на променливите и диагностика на проблеми по време на работа.
 • Q:

  6. Какво е необходимо за инсталацията на интернет комуникационна платка?

  A: Самата платка се монтира към контролера на климатичната камера. Създава се специализиран софтуер, който е строго индивидуален и това трябва да се упомене в самата поръчка на съоръжението. Настройва се платката за връзка с интернет, настройка на графики и настройка на работа спрямо машината и изискванията на клиента.