max.e 3
    
Select Category

Бидейки концепция “Всичко в 1” и единствено решение на обекта, max.e3 спестява:

Първоначални инвестиционни разходи - намалява инвестиционните разходи за конвенционалното ОВК оборудване, като елиминира нуждата от: радиатори/вентилаторни конвектори, котли, чилъри/VRFсистеми, тръбопроводи, изолации, помпи, фитинги и др…
Разходи за труд и инсталационни работи
Инсталирана електрическа мощност – може да намали до 30% необходимата инсталирана мощност за ОВК оборудване
Енергийни и експлоатационни разходи - осигурявайки COP/EERnet= 5÷15, max.e3 гарантира възможно най ниските енергийни разходи за ОВК (EUR/kWh)
Разходи за сервиз и поддръжка - филтрите са единствените компоненти, които имат нужда да бъдат проверявани, почиствани и заменяни
Време - спестява време за проектиране,инсталационни дейности, пуск на съоръжението, сервиз...
Място - вътрешният или външен монтаж на max.e3, заедно с липсата на тръбна обвръзка осигурява “свободно покривно пространство” на сградите
BMS - значително намаля разходите за BMS система

В един дългосрочен анализ, климатичната камера показва, че в продължение на 10-20 години период, инвестиционните разходи са само около 15% от общия размер на разходите на жизнения цикъл. Най-голямата част от тези разходи е заета от енергийни разходи, които могат да вземат повече от 80% от общия жизнен цикъл и само 5% са за поддръжка.