Галерия
Обединено кралство
Alderman's House, Alderman's Walk, EC2M7PP

Офис сграда Aldermans House във Лондон, Великобритания.

Един брой климатична камера max.e3 15.
Отоплителна мощност на климатичната камера 223 kW.
Охладителна мощност на климатичната камера 106 kW.
Обработван дебит от съоръжението – 16 500 m3/h.
Kомпресор с безстепенно регулиране на мощността.
Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, както и BMS комуникация.

Back