Галерия
Обединено кралство
Whipps Cross University Hospital Wavell Ward

Един брой климатична камера - max.e2 H 09.
Обща отоплителна мощност на климатичната камера –48.5 kW.
Обща охладителна мощност на климатичната камера – 42.1 kW.
Обработван дебит въздух от двете климатичната камера  – 4860 m3/h.
Допълнителен клас на филтрация – F9.
Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

Един брой климатична камера - max.e2 H 03.
Обща отоплителна мощност на климатичната камера –19.4 kW.
Обща охладителна мощност на климатичната камера – 11.3 kW.
Обработван дебит въздух от двете климатичната камера – 1260 m3/h.
Допълнителен клас на филтрация – F9.
Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

Back