Галерия
Румъния
Три климатични камери max.e2 на ДамВент за новооткрития производствен и развоен център на Керхер в Курча де Аргеш, Румъния

Един брой max.e2  06

Обработван дебит въздух от двете климатичната камера – 6200 m3/h.
Клас на филтрация – F6.
Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

Един брой max.e2 09

Обработван дебит въздух от двете климатичната камера – 9200 m3/h.
Клас на филтрация – F6.
Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

Един брой max.e2 13

Обработван дебит въздух от двете климатичната камера– 10200 m3/h.
Клас на филтрация – F5.
Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

Back