Галерия
България
Уни Хоспитал Панагюрище, България

Използвани са общо 39 климатични камери за цялостната вентилация на болничния комплекс.

Общият въздушен дебит е 115 750m3/h.

Класът на филтрация на климатичните камери е до F9. Всички камери използват двустепенна термодинамична регенерация(пластинчат рекуператор/ротационен регенератор и термопомпа). 

5 броя max.e-mini 1. Общ дебит-5500m3/h.

1 брой max.e-mini 2. Общ дебит-2800m3/h.

1 брой max.e2-02. Общ дебит-1600m3/h.

3 броя max.e2-03. Общ дебит-7400m3/h.

1 брой max.e2-09. Общ дебит-8000m3/h.

2 броя max.e3-02. Общ дебит-3600m3/h.

1 брой max.e3-03. Общ дебит-2650m3/h.

1 брой max.e3-04. Общ дебит-3400m3/h.

3 броя max.e3-H 02. Общ дебит-5000m3/h. Хигиенна версия.

7 броя max.e3-H 03. Общ дебит-16800m3/h. Хигиенна версия.

9 броя max.e3-H 04. Общ дебит-33800m3/h. Хигиенна версия.

5 броя max.e3-H 06. Общ дебит-25200m3/h. Хигиенна версия.

Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

 

Back