Галерия
OKIO Офталмологична Клиника, Херент, Белгия

Модифициран е-кономайзер max.e3 04(до 4000м3/ч), който поддържа стайната температура и относителната влажност в тесни граници.  Тстайна=18÷20C и RH=50÷60%. 

Класът на филтрация на климатичната камера е F7. Камерата използва двустепенна термодинамична регенерация(ротационен регенератор и термопомпа). 

Климатичната камера е оборудвана с интернет комуникационна платка за отдалечен достъп и контрол, какти и  BMS комуникация.

Back