Сервиз и Поддръжка

 

Повреда по климатичната и/или вентилационна система може да доведе до сериозни проблеми на техните ползватели. Затова, за да се предотвратят каквито и да е повреди и за да се гарантира нормалното функциониране на системата, е необходима навременна и превантивна поддръжка. Регулярната и планирана поддръжка е най-ефективният начин за реализиране на енергийна ефективност и удължаване на полезния живот на всяка една машина.

За някои проекти това е от първостепенно значение!

Регулярната и навременна поддръжка от специалисти на Дамвент се отплаща чрез:
   - Гарантирано удължаване на гаранцията на машината/те
   - Предотвратяване на скъпи и неудобни аварии
   - Удължаване на полезния живот на сервизираното оборудване
   - Намаляване на енергийните разходи – много проучвания в днешно време показват, че не добре поддържаните (обслужвани машини) консумират с до 20% повече енергия, в сравнение с тези, които са редовно поддържани

Всички наши сервизни инженери са високо квалифицирани и обучени по отношение на всеки детайл от нашите машини. Мониторингът, въвеждането в експлоатация или сервизното обслужване се извършват от нашите висококвалифицирани сервизни инженери или от оторизирани сервизни партньори, като тяхното извършване е на база нуждите на нашите клиенти.

Или директно да се свържете с нас на: