Сервиз и поддръжка

Повреда по климатичната и/или вентилационна система, може да доведе до сериозни проблеми на техните ползватели. Затова, за да се предотвратят, каквито и да са повреди и, за да се гарантира нормалното функциониране на системата е необходима навременна и превантивна поддръжка. Регулярната и планирана поддръжка е най-ефективният начин за реализиране на енергийна ефективност и удължаване на полезният живот на всяка една машина.


За някои проекти това е от първостепенно значение!


Регулярната и навременна поддръжка от специалисти на Дамвент, се отплаща чрез:

- Гарантирано удължаване на гаранцията на машината/те

- Предотвратяване на скъпи и неудобни аварии

- Удължаване на полезният живот на сервизираното оборудване

- Намаляване на енергийните разходи – много проучвания в днешно време показват, че не добре   поддържаните (обслужвани машини), консумират с до 20% повече енергия в сравнение с тези които са редовно поддържани


Всички наши сервизни инженери са високо квалифицирани и обучени по отношение на всеки детайл от нашите машини. Мониторинга, въвеждането в експлоатация или сервизното обслужване се извършва от нашите висококвалифицирани сервизни инженери или от оторизирани сервизни партньори, като тяхното извършване е на база нуждите на нашите клиенти.