Сервиз и поддръжка

Всички машини от серията "e-conomizer", позволяват към техният контролер да се монтира допълнително специализирана платка за връзка с интернет – pCO WEB. По този начин потребителят има Интернет връзка с машината от всяка точка на света, което от своя страна дава възможност за адекватна реакция в ситуации, изискващи бързи и точни решения на възникналия проблем.


pCO WEB communication crad  Възможности, които предоставя pCO WEB:

- Софтуерни корекции – възможни са корекции (ъпдейти) на софтуера на контролера или pCO платката, в случай на фина донастройка на работата на машината или допълнителни изисквания от страна на клиента.


- Възможност за дистанционен пуск и 72 часови проби – машината може да бъде пусната и настроена през интернет и да бъде наблюдавана в продължение на 3 дни за постигане и поддържане на желаните параметри.


- Възможност за хисторизация (архивиране) на работни и сервизни параметри – възможна е настройка за хисторизация на данни от работата на машината. Определени параметри могат да се следят и записват в табличен или графичен вид, с цел бъдещ анализ на работата на машината или фина донастройка.


- Възможност за мониторинг на променливите по време на работа. Следи се състоянието на следните променливи:

   * Температура на подавания въздух (tsupply)

   * Температура на помещението (troom)

   * Температура на външния въздух (tout)

   * Температура на хладилния агент (tfreon)

   * Налягане на хладилния агент (HP) 

   * Положение на четирипътен вентил (Fwv) 

   * Съдържание на относителна влажност в помещението (RH room) 

   * Режим на работа на машината (Working Modes) 

   * Положение на ел. изпълнителните механизми (0÷100%) 

   * Аларми

- Диагностика на проблеми, възникнали по време на работа – извършва се анализ и проследяване на причината за възникването на проблема въз основа на логовете от хисторизацията на параметрите на определени променливи.