ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ (COOKIE POLICY)

Какво представляват бисквитките („Cookie”)?

Бисквитката представлява малък текстови файл, съдържащ данни, който се съхранява и/или прочита от Вашия браузър на хард диска на Вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате.

Бисквитките ни позволяват да работим по-добре и по-ефективно. С помощта на бисквитките „Дамвент“ ООД получава информация, необходима за по-нататъшно развитие и подобряване на сайта.

Настоящият сайт използва различни видове "бисквитки". Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, като Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google Analytics или Google Maps. Информираме ви, че ние нямаме контрол над бисквитките, използвани от съответните трети страни. Повече информация за тях можете да откриете на съответните сайтове.

Забраняване/разрешаване на всички бисквитки.

В случай че не желаете да имате бисквитки или искате да бъдете уведомявани за наличие на настроена бисквитка, можете да конфигурирате вашия браузър, стига браузърът Ви да позволява такива настройки. Повечето нови уеб браузъри позволяват да управлявате съхранените бисквитки през настройките на браузъра. Имайте предвид, че ако изберете да забраните бисквитките, съществува възможност да не можете да използвате всички интерактивни функции на сайта.

За да разберете повече за бисквитките, включително как да видите какви бисквитки са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете www.allaboutcookies.org

 

Cookie Key Purpose Expiry date Name of component/cookie type
Marketing : Used by th e social n etw orkin g service, Lin kedIn , for trackin g th e u se of embedded services. 2 years bcookie
Marketing Un classified 179 days BizoID
Marketing Used by th e social n etw orkin g service, Lin kedIn , for trackin g th e u se of embedded services 2 years bscookie
Marketing Used to sen d data to Google An alytics abou t th e visitor's device an d beh aviou r. Tracks th e visitor across devices an d marketin g ch an n els. Session collect
Marketing Registers a u n iqu e ID on mobile devices to en able trackin g based on geograph ical GPS location . Session GPS
Marketing : Used by th e social n etw orkin g service, Lin kedIn , for trackin g th e u se of embedded services Session lidc
Marketing Un classified 1 year mp_#_mixpanel
Marketing Un classified 179 days UserMatchHistory
Marketing : Tries to estimate th e u sers' ban dw idth on pages w ith in tegrated You Tu be videos 179 days VISITOR_INFO1_LIVE
Marketing Registers a u n iqu e ID to keep statistics of w h at videos from You Tu be th e u ser h as seen Session YSC
Preferences Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in Session lang
Statistics : Registers a u n iqu e ID th at is u sed to gen erate statistical data on h ow th e visitor u ses th e w ebsite. 2 years _ga
Statistics : Used by Google An alytics to th rottle requ est rate Session _gat
Statistics Registers a u n iqu e ID th at is u sed to gen erate statistical data on h ow th e visitor u ses th e w ebsite Session _gid
Unclassified Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies. Session STDXFWSID