РАЗБИВКА

Разгледайте подробно машината и нейните най-добри функции

brake-down

Automation system

max.e 3- DH is fully equipped with all necessary automation and all executive mechanisms. The electric switchboard is integrated into the unit and located on the operation side. The "Brain" of max.e3 is specially designed by Damvent controller, which controls and manages all processes and protects the unit from eventual cut-offs.

Rotary heat exchanger

All of the max.e 3-DH units use an air-to-air rotary heat exchanger - Sorption type, made from aluminium foil and a 3Å molecular sieve which gives high sensitivity for absorbing water molecules (HM1 type). Sorption rotors provide an excellent method to pre-cool and dehumidify the fresh air before entering the DX cooling coil. Temperature efficiency (Sensible) - E ≥ 70%, Humidity - E ≤ 80%

Integrated steam humidifier

During the winter season, we recover up to 85% of the extract RH(%) from the room, but still, an additional steam humidifier must be implemented into the max.e3-DH to reach the necessary Rhroom(%) or to produce the required humidity when the unit is being started up. The humidifier could be fully integrated within the unit or installed within the building, but in both cases controlled by our ICB.

Additional DX Re-heater

The additional re-heater is an integral part of the refrigerant circuit and recovers heat. The re-heated air is supplied with the desired parameters (e.g. T/RHsupply = 18°C/50%) without using any electric or water source.

Fans

max.e 3-DH use ZAbluefin plug fans with the latest EC Blue (Electronically Commutated) from Ziehl-Abegg. The fan wheel is statically and dynamically balanced on the axis of the direct-driven motor. The fan wheel and the motor are mounted on a common base frame with vibration dampers.

Heat pump

100% DX unit. No additional water, electric or DX heating/cooling coils are needed in the max.e 3- DH, which makes it independent of other additional heating/cooling sources (boilers, chillers, VRF systems, etc.)

Концепция

Научете повече за това, кои са основните предимства на хибридните системи за обработка на пресен въздух
 • 3Е-концепция
 • 3-степенна технология за регенерация на топлина/студ/влага
 • Всичко в 1
 • 100% заводски тест
 • 100% Plug and play

3Е-концепция
1e - Всеки климат – от -30oC до +55оC
2e - Всяко Приложение - Подходящ за всяко приложение, където е необходим 100% пресен въздух и за покриване на всички възможни процеси за обработка на въздуха:  
• Рециркулация от 0 до 100%
• Отопление
• Охлаждане + Изсушаване
• Процесна Вентилация
3e - Всякаква инсталация - Подходящ за всякакъв вид монтаж, вътрешен (машинни помещения, технически етажи и др.), както и външен (покриви).

Постигната „последователно“ в 3 етапа:

1-ви етап - Охлаждане / Регенерация на влага в ротационен регенератор

2-ри етап - дълбоко охлаждане и изсушаване в изпарителя

3-ти етап – допълнително подгряване от допълнителен кондензатор през летния, пролетния и есенния сезон и

1. Отопление/Рекуперация на топлина/влага в ротационния регенератор + 2. Отопление от кондензатора +
3. Овлажняване от парен овлажнител в зимния сезон.

Мултифункционално решение за обработка на пресен въздух с вградена реверсивна термопомпа и интегрирана система за управление

Висока надеждност и намалени разходи за монтаж, постигнати чрез тестване на всяко съоръжение в заводски условия. Заводският Тест включва:

• Проверка за течове

• Вакуумиране и зареждане на системата с хладилен агент

• Функционално тестване на всички вентилатори и компресори

• Зареждане на софтуер в контролера

• Проверки по налягане и температура

• Настройка на изисквания дебит въздух

• Записване на всички параметри на съоръжението в тест лист

Самостоятелно съоръжение, което се нуждае единствено от въздуховодна мрежа и силово захранване за пуск.

 

Представяне

Вижте подобрените технологии

 • max.e3-DH представлява уникална хибридна система с 3-степенна топло/студо/влаго регенерация, проектиран да контролира отблизо влагата RH (%) и температурата T(°C) във вентилираните помещения
 • max.e3-DH * е проектиран да поддържа съотношението T/RH (°C/%) по целия свят, през цялата година
Виж повече

COP/SCOP/SPF

По-високи и от най-високите стандарти!
Според Евронорма EN14825, най-високият Клас на Енергийна Ефективност за Термопомпи е A+++ със SCOP=3,75 (висока температура) - 4,38 (ниска температура). Със SCOP=3.8÷6.5 (на хладилния кръг) и COPnet на цялата система SCOPnet= 5÷15 хибридните климатични камери от серията max.e изпреварват своето време.
Прочети повече
COP/SCOP/SPF

Хардуер

Всичко, което трябва да знаете за компонентите на машините

 • Дизайн и Конструкция

  Съоръженията от серията max.e3 са проектирани и произведени съгласно Евро норма EN 1886 – (Вентилация на сгради - Въздухообработващи съоръжения - Механична производителност). max.e3 е конструирана като съоръжение тип моноблок за типоразмери от 02 до 18, състоящо се от алуминиеви профили, крепежни елементи, ъгли на свързване и заключващи аксесоари. При по-големите типоразмери 25, 30, 35 конструкцията е проектирана като сбор от няколко секции.

  Прочети повече
  Дизайн и Конструкция
 • Ротационен Регенератор

  Ротационен Регенератор

  За всички типоразмери от серията max.e3 се използва сорбционен ротационен регенератор въздух-въздух, изработен от алуминиево фолио и 3Å молекулярно покритие, което повишава неговата ефективност, поглъщайки водните молекули (тип HM1). Сорбционните регенератори осигуряват отличен метод за предварително охлаждане и изсушаване на пресния въздух, преди навлизането му в изпарителя. Температурна ефективност (чувствителна) – E ≥ 70%, влагоефективност – E ≤ 80%.

  Прочети повече
 • Термопомпен Агрегат

  100% DH Съоръжение на директно изпарение

  Без допълнителни водни, електрически или топлообменници на директно изпарение в max.e3, което го прави независимо от други допълнителни източници на топлина/студ (котли, чилъри, VRF системи и др.)

  Прочети повече
  Термопомпен Агрегат
 • Вентилатори

  Вентилатори

  Всички типоразмери на max.e3 използват последната генерация на високотехнологичните EC Blue (Електронно Комутирани) Plug Fans – с вграден честотен регулатор (инвертор) на фирма Ziehl-Abegg. Работното колело е статично и динамично балансирано с директно куплиран ел. двигател, монтирани на обща рама в комплект с виброгасители.

  Прочети повече
 • Система за управление

  max.e3 е напълно оборудван с цялата необходима автоматика, както и с всички изпълнителни механизми. Eл. таблото е вградено в самата машина и е с лесен достъп за обслужване. "Мозъкът" на max.e3 е специално разработен от Дамвент контролер, който се грижи както за управлението на всички процеси, така и за защита на камерите от евентуални аварии.

  Прочети повече
  Система за управление
 • Свързаност и Мобилност

  Свързаност и Мобилност

  Всички хибридни климатични камери позволяват, чрез съответния вход на ICB контролера, да се монтира специален комуникатор за връзка с интернет. Този комуникатор дава възможност за постоянна интернет връзка с max.e3 от всяко място на света. Тази опция ви/ни помага да реагирате/ме адекватно при ситуации, изискващи бързи и точни решения на всеки възникнал проблем по време на експлоатацията на машината.

  Прочети повече
 • Филтри

  За осигуряване на проектно зададената чистота на обслужвания обект и за поддържане нормалната работа на климатичната камера и предпазване на нейните компоненти от замърсяване, на вход на камерата по въздух са монтирани въздушни филтри. Използват се т.нар. касетъчни, микроклетъчни филтри, които са изработени от специална филтърна материя - хартия с мини покритие от стъклена вата.

  Прочети повече
  Филтри
 • Интегриран парен овалжнител

  Интегриран парен овалжнител

  През зимния сезон ние възстановяваме до 85% от относителната влажност на извлечената влажност от помещението, но все пак трябва да се внедри допълнителен парен овлажнител в max.e3-DH, за да се достигне необходимата Rhroom (%) или да се произведе необходимата влажност при пускане на уреда. Овлажнителят може да бъде напълно интегриран в модула или инсталиран в сградата, но и в двата случая се контролира от нашия ICB контролер.

  Прочети повече

Предимства

 • За инвеститора
 • За Проектанти и Консултанти
 • За Инсталаторски фирми

· Значително редуциране на първоначални инвестиционни разходи
· Значително редуциране на инсталираната ел. мощност
· Ниски експлоатационни (енергийни) разходи
· Спестено място
· Лесна поддръжка – само едно съоръжение
· Интернет мониторинг
· 100% тест в заводски условия
· Ниски шумови характеристики

 · Значително редуциране на първоначални инвестиционни разходи
 · Значително редуциране на инсталираната ел. мощност
 · Ниски експлоатационни (енергийни) разходи
 · Спестено място
 · Лесна поддръжка – само едно съоръжение
 · Интернет мониторинг
 · 100% тест в заводски условия
 · Ниски шумови характеристики
 · Наличие на Специализиран Софтуер за избор
 · Пестене на време при проектиране
 · Гъвкавост при намиране на място за съоръжението
 · Бързо и лесно калкулиране на енергийното потребление на годишна база

· Лесна инсталация на обекта (необходимост само от подвързване към въздуховодната мрежа и електрическо захранване)
· Връзка с BMS системата посредством различни протоколи
· Настройка през интернет

Сравнение на капиталовите разходи

Хибридна климатична камера с вграден термопомпен агрегат и система за управлeние

Традиционни системи

 · Стандартна климатична камера със секция на директно изпарение и допълнителен електрически или воден нагревател
 · Външно тяло/VRF или воден охладител (ниски температури)
 · Парен овлажнител, инсталиран вътре в климатичната камера или в тръбопроводната система
 · Котел при водните системи - за работа при ниски температури
 · Тръбни трасета с всичките съпътстващи аксесоари - изолации, крепежи и други
 · Помпи при водните системи
 · Труд за инсталирането на две или повече системи
 · Обща система за управление
 · По-високи инсталирани ел.мощности - по-големи разходи за ел. инсталация
 · По-високи разходи за BMS системата - наличие на две или повече инсталации
 · Значително повече заета площ при инсталиране
 · По-високо ниво на шум

Свържете се с нас

Други наши продукти

Може да свалите AutoCAD файловете на машините от тук.

max.e2
max.e2

max.e2 - Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ

Прочети повече
max.e-pool
max.e-pool

max.e-pool е концептуално решение за поддържане параметрите (температура и влага) на микроклимата в закрити плувни басейни.

Прочети повече
max.e3
max.e3

Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ/влага

Прочети повече