Breakdown

Have a detailed look of the machine and it's most powerful features

brake-down

EMS - Energy Management and Control System

Вградената/интегрираната система за Енергиен Мениджмънт (EMS) премахва нуждата от ВMS за част ОВиК на сградата. В системата е включен електромер за измерване и проследяване на Пълната Енергийна Консумация (kWh) на VMF в реално време и Gateway за отдалечен достъп.

VMF

„МулТРИфлуидна система“ с променлив дебит, която осигурява едновременно отопление, охлаждане и 100% пресен въздух (вентилация), в рамките на температурния диапазон на околната среда от -30oC до +50oC само с едно външно тяло (VMF).

Pumps

Високоефективна електрическа рециркулационна помпа(и)

IHU

Вътрешен хидравличен модул, който трансформира енергията на хладилния агент към водата

Panels

Лъчисти отоплителни/охлаждащи панели - 100% хигиенично лъчисто отопление и охлаждане, осигуряващо постоянни температури без да се усеща течение.

Концепция

Научете повече за това, кои са основните предимства на хибридните системи за обработка на пресен въздух
 • 3E – КОНЦЕПЦИЯ
 • МулТрифлуидна система с променлив дебит
 • ВСИЧКО В 1
 • 100 % ЗАВОДСКИ ТЕСТ
.

1e - Всеки климат от -30°C до +50°C

2e - Всяко приложение - подходящ за всяко приложение, където е необходим 100% пресен въздух за покриване на всички възможни процеси за обработка на въздуха

3e - Всякаква инсталация - подходящ за всякакъв вид монтаж, вътрешен (машинни помещения, технически етажи и др.), както и за външен (покриви).

Променлив дебит на хладилен агент, променлив воден дебит и променлив въздушен дебит.

Мултифункционална концепция за единна ОвиК система, която осигурява охлаждане, отопление и 100% пресен въздух само с едно въшно тяло (моноблок).

Висока надеждност и намалени разходи за монтаж, постигнати чрез тестване на всяко съоръжение в заводски условия. Заводският тест включва:
· Проверка за пропуски
· Вакуумиране и зареждане на системата с хладилен агент
· Функционално тестване на всички вентилатори и компресори
· Проверка за наличие на вибрации
· Зареждане на софтуер в контролер
· Проверки по налягане и температура
· Настройка на изисквания дебит въздух
· Записване на всички параметри на съоръжението в тест лист

Представяне

Вижте подобрените технологии

 • Инсталирана мощност - 25% - 50% по-малко от всяка друга съществуваща система (VRF+AHU)
 • „Плаващ“ setpoint според Troom и Tambient, което носи допълнителни икономии на енергия и дори по-висок SCOP/SEER
 • По-плавен контрол на капацитета до 7-10% от максималния капацитет
 • БЕЗ контрол на CO2 в стаите! Винаги работи при максимално количество пресен въздух.
 • Способността за акумулиране на водата носи до 25-30% допълнителни икономии на енергия и дори по-висок SCOP/SEER
 • Едновременно отопление, охлаждане и пресен въздух на различни помещения
 • Ниво на шум с от 4 до 6 dB по-ниско в сравнение с най-добрите VRF

Предимства

 • Първоначални инвестиционни разходи
 • Разходи за монтаж и труд
 • Инсталирана ел. мощност
 • Енергийни и експлоатационни разходи
 • Разходи за обслужване и поддръжка
 • Време
 • Пространство
 • BMS

В сравнение с конвенционалното ОВиК оборудване, VMF намалява инвестиционните разходи, като премахва необходимостта от: радиатори/вентилаторни конвектори/касети, котли, чилъри/VRF системи и др.

Тъй като VMF подлежи на 100% заводски тест, се намаляват значително разходите за труд.

VMF има не само 15-30% по-малко консумирана мощност (kW) в сравнение с традиционните системи (VRF + AHU), но и 15-30% по-малко изисквана инсталирана електрическа мощност - изключително важно за всеки собственик!

Осигуряването на COP/EERnet = 5÷10 гарантира възможно най-ниските енергийни разходи за ОВиК (EUR/kWh)

Поддържането само на една машина вместо на няколко, значително намалява разходите за поддръжка. Филтрите са единствените компоненти, които трябва да бъдат проверени, почистени и подменени.

Спестява време за: Проектиране; Инсталиране и монтаж; Пуск и Настройка; Сервиз и поддръжка и др.

С размерите на всяка друга климатична камера, VMF спестява до над 50% от площта за разполагане и монтиране, бидейки единственото външно тяло в цялата ОВиК концепция

Нашата вградена/интегрирана система за Енергиен Мениджмънт (EMS) премахва нуждата от ВMS за част ОВиК на сградата

Сравнение на капиталовите разходи

VMF – мултифункционална цялостна ОВиК (tHVAC) концепция, която осигурява едновременно отопление, охлаждане, 100% пресен въздух (вентилация), контрол на влагата и БГВ само с едно външно тяло (моноблок).

Традиционните системи
 • AHU с водна секция
 • Външно монтирана термопомпа с въздушно охлаждане или VRF
 • Бойлер за водната система – за работа при много ниски външни температури
 • Допълнителен труд
 • Обща система за автоматизация и управление
 • По-висока инсталирана мощност на електроенергия – по-високи разходи за окабеляване
 • По-високи BMS разходи – две или повече системи

Технически характеристики

Всички съоръшения от серията max.e са обект на непрекъснато усъвършенстване и бъдещо развитие! Следвайки политиката си за непрекъснато усъвършенстване, Дамвент ООД си запазва правото да извършва допълнителни промени, без да е необходимо да информира своите клиенти и партньори! Damvent не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени загуби, разходи или щети, произтичащи от използването на технически данни, чертежи или софтуер намиращи се на този уебсайт.

Модел VMF 03/02 VMF 06/04

 (1)Охл: Tвода,вх=10ºC; Твн=35ºC;еквивалентна дълж.тръби: 5m ;ниво: 0m            
 (2) отопл: Tвода,вх=38ºC; Твн=7ºC; еквивалентна дълж.тръби: 5m ;ниво: 0m            
 (3) Охл: T/RHвн=35oC/40%; T/RHпом=24oC/50%            
 (4) Отопл: Твн= 7ºC; T/RHпом=22oC/30%            
 (5) Стандартните ESEER ст-сти се отнасят за нормална работа на VMF, без да се вземат в предвид напредналите енергоспестяващи режими            
 (променлив/плаващ сетпойнт на водата)            
 (6) Автоматичните SEER ст-сти се отнасят за нормална работа на VMF, без да се вземат в предвид напредналите енергоспестяващи режими            
** Осеви вентилатори-само       

Свържете се с нас

Други наши продукти

Може да свалите AutoCAD файловете на машините от тук.

max.e-mini
max.e-mini

max.e-mini - Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ.

Прочети повече
max.e-pool
max.e-pool

max.e-pool е концептуално решение за поддържане параметрите (температура и влага) на микроклимата в закрити плувни басейни.

Прочети повече
max.e3
max.e3

Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ/влага

Прочети повече