360° поглед

Вижте 360° поглед над нашите машини. Повече информация.

Концепция

Научете повече за това, кои са основните предимства на хибридните системи за обработка на пресен въздух
 • 3E - Концепция
 • 2-Степенна топло/студо рекуперация
 • Всичко в 1
 • 100% Заводски тест
 • 100% Plug and play

1е - Every Climate (Всеки Климат) – от -20°C до +40°C

2е - Every Application (Всяко Приложение) – подходящ за всяко приложение, където е необходим 100% пресен въздух и за покриване на всички възможни процеси за обработка на въздуха:

    - Филтрация
    - Рекуперация
    - Отопление
    - Охлаждане + Изсушаване
    - Процесна Вентилация

3е - Every Installation (Всякаква инсталация) подходящ за всякакъв вид монтаж (машинни помещения, технически етажи и др.), както и външен (покриви)

Оползотворяваща до 100% отпадната топлина/студ/влага, постигнато „последователно” в 2 етапа:


1ви етап - пластинчат рекуператор, оползотворяващ до 70%  от отпадната от помещението топлина/студ.


2ри етап
 - изпарител/кондензатор на термопомпа "въздух-въздух", оползотворяващи остатъка до 100%.

max.e-pool представлява автономна климатична камера с вграден термопомпен агрегат, автоматика и система за управление.

Висока надеждност и намалени разходи за монтаж, постигнати чрез 100% заводски тест – всяко съоръжение е тествано в заводски условия.

Заводският Тест включва:

         - Проверка за течове
         - Вакуумиране и зареждане на системата с хладилен агент
         - Функционално тестване на всички вентилатори и компресори
         - Вибрации
         - Зареждане на софтуер в контролера
         - Проверки по налягане и температура
         - Настройка на изисквания дебит въздух
         - Записване на всички параметри на съоръжението в тест лист

Самостоятелно съоръжение тип “моноблок”, което се нуждае единствено и само от въздуховодна мрежа, силово и комуникационно захранване за неговия пуск.

РАБОТНИ РЕЖИМИ

 1. Ненатоварено помещение
 2. Изсушаване и подаване на свеж въздух - зимен режим
 3. Вентилация и термопомпа - преходни сезони
 4. Летен режим - 100% вентилация
Прочети Повече

Представяне

Вижте подобрените технологии

 • Много по-голям капацитет на изсушаване в сравнение с класическите системи за обработка на пресен въздух в закрити плувни басейни.
 • По-ниски експлоатационни (енергийни) разходи в сравнение с класическите системи за обработка на пресен въздух в закрити плувни басейни.
 • По-компактен дизайн.
 • По-малко количество хладилен агент (фреон) в сравнение с класическите системи за обработка на пресен въздух в закрити плувни басейни.

Процеси и Енергийна Ефективност

В Закрити Плувни Басейни
Всеки плувен басейн трябва да предлага оптимални параметри на микроклимата за своите посетители! Високите относителна влажност и конденз в помещението, и особено в залите на закрития плувен басейн, намаляват значително комфорта и в същото време водят до конструктивни увреждания на самата сграда и оборудването в нея. Как да се справим с такива ситуации?
Прочети повече
Процеси и Енергийна Ефективност

Хардуер

Всичко, което трябва да знаете за компонентите на машините

 • Дизайн и Конструкция

  Съоръженията от серията max.e-pool са проектирани и произведени съгласно Евронорма EN 1886 – (Вентилация на сгради - Въздухообработващи съоръжения - Механична производителност). 
  max.e-pool е конструиранo като съоръжение тип моноблок за типоразмери от 02 до 09 (от 1000 м3/ч до 10 000 м3/ч), състоящо се от алуминиеви профили, крепежни елементи, ъгли на свързване и заключващи аксесоари. При по-големите типоразмери 13 и 20 (над 10 000 м3 до 20 000 м3 ) конструкцията е проектирана като сбор от няколко секции.

  Прочети повече
  Дизайн и Конструкция
 • Пластинчат Рекуператор

  Пластинчат Рекуператор

  Всички машини от типа max.e-pool използват пластинчат рекуператор тип "въздух-въздух", изработен от алуминиеви ламели със специално "епоксидно" покритие, снабден с ПЖР с ел. задвижки (байпас и free-cooling) и вана за отделяне на конденз. 

  Прочети повече
 • Термопомпен Агрегат

  100% DX съоръжение на директно изпарение - без допълнителни водни, електрически или топлообменници на директно изпарение в max.e-pool, което го прави независимо от други допълнителни източници на топлина/студ (котли, чилъри, VRF системи и др.)

  Прочети повече
  Термопомпен Агрегат
 • Вентилатори

  Вентилатори

  Всички типоразмери на max.e-pool използват последната генерация на високотехнологичните EC Blue (Електронно Комутирани) Plug Fans – с вграден честотен регулатор (инвертор) на фирма Ziehl-Abegg. Работното колело е статично и динамично балансирано с директно куплиран ел. двигател, монтирано на обща рама в комплект с виброгасители.

  Прочети повече
 • Система за управление

  max.e-pool е напълно оборудван с цялата необходима автоматика, както и всички изпълнителни механизми. Eл. таблото е вградено в самата машина и е с лесен достъп за обслужване.

  "Мозъкът" на max.e-pool е специално разработен от Дамвент контролер, който се грижи както за управлението на всички процеси, така и за защита на камерите от евентуални аварии.

  Прочети повече
  Система за управление
 • Свързаност и Мобилност

  Свързаност и Мобилност

  Всички хибридни климатични камери позволяват, чрез съответния вход на ICB контролера, да се монтира специален комуникатор за връзка с интернет. Този комуникатор дава възможност за постоянна интернет връзка с max.e от всяко място на света. Тази опция ви/ни помага да реагирате/ме адекватно при ситуации, изискващи бързи и точни решения на всеки възникнал проблем по време на експлоатацията на машината.

  Прочети повече
 • Филтри

  За осигуряване на проектно зададената чистота на обслужвания обект и за поддържане нормалната работа на климатичната камера и предпазване на нейните компоненти от замърсяване, на вход на камерата по въздух са монтирани въздушни филтри.

  Използват се т.нар. касетъчни, микроклетъчни филтри, които са изработени от специална филтърна материя - хартия с мини покритие от стъклена вата, равномерно разпределена и залепена, чрез горещо-стопяемо лепило. 

  Прочети повече
  Филтри

Предимства

Научете повече за това какви са предимствата на нашите хибридни решения и какво спестявате с тях
 • За Инвеститора
 • За Проектанти и консултанти
 • За инсталаторски фирми

 • Значително редуциране на първоначални инвестиционни разходи
 • Значително редуциране на инсталираната ел. мощност
 • Ниски експлоатационни (енергийни) разходи
 • Спестено място
 • Липса на режим "defrost" и осигуряване на непрекъсната работа на съоръжението
 • Лесна поддръжка – само едно съоръжение
 • Интернет мониторинг
 • 100% тест в заводски условия
 • Ниски шумови характеристики
 • Наличие на Специализиран Софтуер за избор
 • Пестене на време при проектиране
 • Гъвкавост при намиране на място за съоръжението
 • Бързо и лесно калкулиране на енергийното потребление на годишна база
 • Липса на режим "defrost"
 • Лесна инсталация на обекта (необходимост само от подвързване към въздуховодната мрежа и електрическо захранване)
 • Връзка с BMS системата посредством различни протоколи
 • Настройка през интернет
 • Липса на работа с хладилни агенти на самия обект

Сравнение на капиталовите разходи

Хибридна климатична камера с вграден термопомпен агрегат и система за управление

Традиционни Системи
 • Стандартна климатична камера със секция на директно изпарение/вода
 • Външно тяло VRF/VRV/Термопомпа
 • Котел при водните системи - за работа при ниски температури
 • Тръбни трасета с всичките съпътстващи аксесоари - изолации, крепежи и други
 • Помпи (при водните системи)
 • Труд за инсталирането на 2 или повече системи
 • Обща система за управление
 • По-високи инсталирани ел.мощности  - по-големи разходи за ел. инсталация
 • По-високи разходи за BMS системата - наличие на две или повече инсталации
 • Значително повече заета площ при инсталиране

Технически характеристики

Всички съоръшения от серията max.e са обект на непрекъснато усъвършенстване и бъдещо развитие! Следвайки политиката си за непрекъснато усъвършенстване, Дамвент ООД си запазва правото да извършва допълнителни промени, без да е необходимо да информира своите клиенти и партньори! Damvent не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени загуби, разходи или щети, произтичащи от използването на технически данни, чертежи или софтуер намиращи се на този уебсайт.

Тип климатична камера минимален/максимален дебит [m3/h] max.e3 pool-02 1000/2000 max.e3 pool-03 2000/3200 max.e3 pool-04 2000/4000 max.e3 pool-06 4000/7000 max.e3 pool-09 5500/10000 max.e3 pool-13 9000/14500 max.e3 pool-20 13000/20000

Файлове за сваляне

Може да свалите общ вид и размери на машините в Revit Family, AutoCAD и PDF файлове.

Свържете се с нас

Други наши продукти

Може да свалите AutoCAD файловете на машините от тук.

max.e-mini
max.e-mini

max.e-mini - Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ.

Прочети повече
max.e3-DH
max.e3-DH

е проектиран да поддържа T/RH (°C/%) по целия свят през цялата година, преминавайки през различни режими абсолютно автоматично

Прочети повече
max.e2
max.e2

max.e2 - Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ

Прочети повече