max.e-pool работни режими

Ненатоварено помещение

Ненатоварено помещение

Засмукваният въздух от басейна предварително се охлажда в пластинчатия рекуператор, след което се подохлажда от изпарителя под точката на кондензация на водата. Влагата се отделя под формата на конденз. Изсушеният въздух се смесва частично с въздух от рециркулация. Така обработеният въздух се затопля от кондензатора и се подава към басейна. Пластинчатият рекуператор служи за икономайзер и значително намалява енергийните разходи.

Изсушаване и подаване на свеж въздух - зимен режим

Изсушаване и подаване на свеж въздух - зимен режим

През зимния период изпарението на влага от басейна е значително по-интензивно. Това налага изсушаването му, като засмукваният въздух от басейна предварително се охлажда в пластинчатия рекуператор, след което се подохлажда от изпарителя под точката на кондензация на водата. Влагата се отделя под формата на конденз. Необходимия свеж въздух се смесва частично с изсушен, рециркулационен. Така смесеният въздух се загрява първоначално в рекуператора, след това в кондензатора на термопомпата и се подава към залата на басейна.

  Вентилация и термопомпа - преходни сезони

Вентилация и термопомпа - преходни сезони

Тъй като външните температури през преходните периоди са средни и сравнително високи, max.e3-pool подава към басейна изцяло свеж външен въздух. По този начин в помещението се осигурява максимален комфорт с минимални разходи за енергия. Термопомпата се включва, ако е необходимо.

  Летен режим - 100% вентилация

Летен режим - 100% вентилация

При летния режим на работа функционират само двата вентилатора – смукателния и нагнетателния. Рекуператорът е байпасиран и в басейна се подава максимално количество свеж, външен въздух за постигане на оптимален комфорт.