Последен семинар за 2012 от Дамвент

Последен семинар за 2012 от Дамвент

 На 05.12.2012 Дамвент проведе последният си специализиран семинар за годината. Събитието се състоя в Конгресния Център (зала „Витоша”) на „Интер Експо Център” –гр.София. 


 Акцентите в семинара бяха: Сравнителни енергийни и инвестиционни анализи между различни типове системи за вентилация и климатизация; Сравнителни графики на COP между VRV/VRF системи и max.e2; Запознаване с програмата „Енергийна ефективност и Зелена икономика” – гост лектор г-н К. Николов и др.

 Семинара се отличи със своята изцяло практическа насоченост, разнообразна аудитория(проектанти, консултанти, енергийни одитори, инсталаторски фирми и инвеститори), открити дискусии по различни теми(с активно участие на посетителите) и не на последно място
посещаемост-над 110 души.

 Дамвент благодари на всички присъствали на семинара и очаква с нетърпение следващия
такъв през 2013 г.