Презентация на max.e3

Презентация на max.e3

През месец Юни 2014г. Дамвент проведе семинар на тема „Най-ново поколение е-кономайзер”, на който представи последната си разработка от серията „e-кономайзери“, а именно max.e³ - климатична камера с “2 степенна термодинамична рекуперация”, оползотворяваща до 100% отпадната топлина/студ/влага  на изхвърляният от помещението въздух. За първи път беше представена и последната версия на софтуера за избор на „е-кономайзери”, DV_Select 3.1, с който се прави изчисление на климатични камери от трето поколение, а именно max.e³. Беше спомената и показана бъдещата онлайн разработка на софтуера за избор, която се очаква да бъде представена през 2015г.

Събитието се състоя в Конгресния Център  (зала „Витоша”) на „Интер Експо Център” – гр.София, като на семинара присъстваха утвърдени проектанти и фирми от цялата страна. За голмият интерес говори броят на присъствалите гости – почти 200 човека.