Специализирани семинари в Румъния

Специализирани семинари в Румъния

На 3 ти и 4ти ноември, Дамвент организира 2 специализирани семинара за проектанти в Букурещ (Golden Tulip Times Hotel). Повече от 50 ОВК проектанти и специалисти взеха активно участие. 

Основният акцент на семинара бе – „Прилагане на най-високо енергийно ефективни решения за пресен въздух в реални проекти, по време на криза“.

Фокусът на самата презентация бяха продуктите от серията „Икономайзери“ (Max.E и Max.EMini), заедно с климатичните камери със специални приложения (Max.E-Pool и VEDA-H).

Специално внимание бе отделено на COP / EER системата, SFP фактора, най-новите изисквания на EUROVENT, най-високо ефективните EC plug fans и още много други ...

Дамвент ще продължи с живото представяне със серия от нови семинари в Румъния през 2011 г.