PED 97/23/EC от TUV-Rheinland

PED 97/23/EC от TUV-Rheinland

Дамвент премина успешно процес по сертифициране на всички свои модели от сериите “e-кономайзер”(Мах.Е и Мах.Е-Рооl – 11.0, 11.1, 12.0, 12.1, 13.0; mах.е2 и mах.е2-pool- 02, 03, 06, 09; max.e-mini 1, 2), както и подобни на тях с вграден хладилен кръг(термопомпен) по директива PED 97/23/EC, Категория II Модул A1 – „Вътрешнозаводски контрол с надзор накрайното изделие”.

 Сертифицирането бе извършено от водещият в областта нотифициращ орган ТЮФ-Рейнланд България, като по този начин на идентификационните табели на съоръженията от сериите “e-кономайзер” щебъде въведен съответния номер на НО:
   1853