Breakdown

Have a detailed look of the machine and it's most powerful features

brake-down

Automation system

"e-conomizer" with "2 stage thermodynamic heat recovery technology"- recovering up to 100% of the extract heat/cool/humidity.

Rotary heat exchanger

For all of the units of the type max.e3 are used air-to-air rotary heat exchanger

Heat pump

No additional water, electric or DX heating/cooling coils are needed in the max.e3,

Fans

max.e3 use EC Blue (Electronically Commutated) Plug Fans - with EC Drive Technology and direct driven wheel Cpro from Ziehl-Abegg.

360° поглед

Вижте 360° поглед над нашите машини. Повече информация.

Концепция

Научете повече за това, кои са основните предимства на хибридните системи за обработка на пресен въздух
 • 3E - Концепция
 • 2 Степенна топло/студо/влаго регенерация
 • Всичко в 1
 • 100% Заводски Тест
 • 100% Plug and play

1е - Every Climate (Всеки Климат) – от -25°C до +60°C

2е - Every Application (Всяко Приложение) – подходящ за всяко приложение, където е необходим 100% пресен въздух и за покриване на всички възможни процеси за обработка на въздуха:

    - Филтрация
    - Рекуперация
    - Отопление
    - Охлаждане + Изсушаване
    - Процесна Вентилация

3е - Every Installation (Всякаква инсталация)подходящ за всякакъв вид монтаж (машинни помещения, технически етажи и др.), както и външен (покриви)

Оползотворяваща до 100% отпадната топлина/студ/влага, постигнато „последователно” в 2 етапа:


1ви етап - сорбционен ротационен регенератор, оползотворяващ 70% ÷ 80%  от отпадната от помещението топлина/студ /влага.


2ри етап
- изпарител/кондензатор на термопомпа "въздух-въздух", оползотворяващи остатъка до 100%.

Мултифункционално решение за обработка на пресен въздух, както и за покриване на топлинни загуби/охладителни товари като цяло, което практически може да реши изцяло нуждата от Климатизация, Вентилация и Отопление на обекта, използвайки само "въздух".

По този начин радиатори/вентилаторни конвектори, котли чилъри/VRFсистеми, тръбопроводи, изолации, помпи, фитинги и др. вече не са необходими . Нужна е само въздуховодна мрежа, която и без друго съществува във всяка конвенционална система ….и правилното изчисление на "необходимото" количество въздух

Висока надеждност и намалени разходи за монтаж, постигнати чрез 100% заводски тест – всяко съоръжение е тествано в заводски условия.

Заводският Тест включва:

         - Проверка за течове
         - Вакуумиране и зареждане на системата хладилен агент
         - Функционално тестване на всички вентилатори и компресори
         - Вибрации
         - Зареждане на софтуер в контролера
         - Проверки по налягане и температура
         - Настройка на изисквания дебит въздух
         - Записване на всички параметри на съоръжението в тест лист

Самостоятелно съоръжение тип “моноблок”, което се нуждае единствено и само от въздуховодна мрежа, силово и комуникационно захранване за неговия пуск.

Представяне

Вижте подобрените технологии

 • Повишена Филтърна Площ (m2) с 45%.
 • Понижени (Пълни Вътрешни загуби на Налягане (Pa) с 20÷40%
 • Ниво на Звуково Налягане ,намалено с до 5 dB(A)
 • По-висока Пълна Отоплителна Мощност(kW) с 30÷35%
 • 30÷45% по-висока Пълна Охладителна Мощност (kW)
 • Прецизен Контрол на Температурата/Налягането на Кондензация по време на летния режим.
 • До 78% оползотворяване на влага по време на зимния режим
 • Безстепенно Регулиране мощноста на термопомпата

COP/SCOP/SPF

По-високи и от най-високите стандарти!
Според Евронорма EN14825, най-високият Клас на Енергийна Ефективност за Термопомпи е A+++ със SCOP=3,75 (висока температура) - 4,38 (ниска температура). Със SCOP=3.8÷6.5 (на хладилния кръг) и COPnet на цялата система SCOPnet= 5÷15 хибридните климатични камери от серията max.e изпреварват своето време.
Прочети повече
COP/SCOP/SPF

Хардуер

Всичко, което трябва да знаете за компонентите на машините

 • Дизайн и Конструкция

  Съоръженията от серията max.e3 са проектирани и произведени съгласно Евронорма EN 1886 – (Вентилация на сгради - Въздухообработващи съоръжения - Механична производителност). 
  max.e3 е конструирана като съоръжение тип моноблок за типоразмери от 02 до 18, състоящо се от алуминиеви профили, крепежни елементи, ъгли на свързване и заключващи аксесоари. При по-големите типоразмери 25, 30, 35 конструкцията е проектирана като сбор от няколко секции.

  Прочети повече
  Дизайн и Конструкция
 • Ротационен Регенератор

  Ротационен Регенератор

  За всички типоразмери от серията max.e3 се използва сорбционен ротационен регенератор въздух-въздух, изработен от алуминиево фолио и  молекулярно покритие, което повишава неговата ефективност, поглъщайки водните молекули (тип HM1). Сорбционните регенератори осигуряват отличен метод за предварително охлаждане и изсушаване на пресния въздух, преди навлизането му в изпарителя. Температурна ефективност (Sensible) – E ≥ 70%, Ефективност по влага – E ≤ 80%.

  Прочети повече
 • Термопомпен Агрегат

  100% DX Съоръжение на директно изпарение - Без допълнителни водни, електрически или топлообменници на директно изпарение в max.e3, което го прави независимо от други допълнителни източници на топлина/студ (котли, чилъри, VRF системи и др.)

  Прочети повече
  Термопомпен Агрегат
 • Вентилатори

  Вентилатори

  Всички типоразмери на max.e3 използват последната генерация на високотехнологичните EC Blue (Електронно Комутирани) Plug Fans – с вграден честотен регулатор (инвертор) на фирма Ziehl-Abegg. Работното колело е статично и динамично балансирано с директно куплиран ел. двигател, монтирани на обща рама в комплект с виброгасители.

  Прочети повече
 • Система за управление

  max.e3 е напълно оборудван с цялата необходима автоматика, както и всички изпълнителни механизми. Eл. таблото е вградено в самата машина и е с лесен достъп за обслужване.

  "Мозъкът" на max.e3 е специално разработен от Дамвент контролер, който се грижи както за управлението на всички процеси, така и за защита на камерите от евентуални аварии. 

  Прочети повече
  Система за управление
 • Свързаност и Мобилност

  Свързаност и Мобилност

  Всички хибридни климатични камери позволяват, чрез съответния вход на ICB контролера, да се монтира специален комуникатор за връзка с интернет. Този комуникатор дава възможност за постоянна интернет връзка с max.e от всяко място на света. Тази опция ви/ни помага да реагирате/ме адекватно при ситуации, изискващи бързи и точни решения на всеки възникнал проблем по време на експлоатацията на машината.

  Прочети повече
 • Филтри

  За осигуряване на проектно зададената чистота на обслужвания обект и за поддържане нормалната работа на климатичната камера и предпазване на нейните компоненти от замърсяване, на вход на камерата по въздух са монтирани въздушни филтри.

  Използват се т.нар. касетъчни, микроклетъчни филтри, които са изработени от специална филтърна материя - хартия с мини покритие от стъклена вата, равномерно разпределена и залепена, чрез горещо-стопяемо лепило. 

  Прочети повече
  Филтри

Предимства

Научете повече за това какви са предимствата на нашите хибридни решения и какво спестявате с тях
 • Първоначални Инвестиционни разходи
 • Разходи за труд и инсталационни работи
 • Инсталирана електрическа мощност
 • Енергийни и експлоатационни разходи
 • Разходи за сервиз и поддръжка
 • Време
 • Място
 • BMS

Намаляват се инвестиционните разходи за конвенционалното ОВК оборудване, като елиминира нуждата от: радиатори/вентилаторни конвектори, котли, чилъри/VRFсистеми, тръбопроводи, изолации, помпи, фитинги и др.

Това, че всеки хибрид е 100% заводски тестван и 100% Plug&Play намалява значителната част от разходите за труд.

max.e3 може да намали с до 30% необходимата инсталирана мощност за ОВК оборудване

Осигурявайки COP/EERnet= 5÷15, max.e3 гарантира възможно най ниските енергийни разходи за ОВК (EUR/kWh)

Поддържайки една машина вместо няколко, се намаляват драстично разходите за поддръжка. Филтрите са единствените компоненти, които имат нужда да бъдат проверявани, почиствани и заменяни.

Спестява време за проектиране,инсталационни дейности, пуск на съоръжението, сервиз...и др.

Вътрешният или външен монтаж на max.e3, заедно с липсата на тръбна обвръзка осигурява “свободно покривно пространство” на сградите.

Значително редуцира разходите за BMS системата на сградата.

Сравнение на капиталовите разходи

Хибридна климатична камера с вграден термопомпен агрегат и система за управлeние

Традиционни Системи
 • Стандартна климатична камера със секция на директно изпарение/вода
 • Външно тяло VRF/VRV/Термопомпа
 • Котел при водните системи - за работа при ниски температури
 • Тръбни трасета с всичките съпътстващи аксесоари - изолации, крепежи и други
 • Помпи (при водните системи)
 • Труд за инсталирането на 2 или повече системи
 • Обща система за управлeние
 • По-високи инсталирани ел.мощности  - по-големи разходи за ел. инсталация
 • По-високи разходи за BMS системата - наличие на две или повече инсталации
 • Значително повече заета площ при инсталиране

Технически характеристики

Всички съоръшения от серията max.e са обект на непрекъснато усъвършенстване и бъдещо развитие! Следвайки политиката си за непрекъснато усъвършенстване, Дамвент ООД си запазва правото да извършва допълнителни промени, без да е необходимо да информира своите клиенти и партньори! Damvent не носи отговорност за каквито и да е преки или косвени загуби, разходи или щети, произтичащи от използването на технически данни, чертежи или софтуер намиращи се на този уебсайт.

Тип климатична камера минимален/максимален дебит [m3/h] max.e3-02 1000/2000 max.e3-03 2000/3200 max.e3-04 2000/4000 max.e3-06 4000/7000 max.e3-09 5500/10000 max.e3-15 9000/15000 max.e3-18 13000/18000 max.e3-25 20000/25000 max.e3-30 20000/30000 max.e3-35 30000/35000

Свържете се с нас

Други наши продукти

Може да свалите AutoCAD файловете на машините от тук.

max.e-mini
max.e-mini

max.e-mini - Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ.

Прочети повече
max.e3-DH
max.e3-DH

е проектиран да поддържа T/RH (°C/%) по целия свят през цялата година, преминавайки през различни режими абсолютно автоматично

Прочети повече
max.e2
max.e2

max.e2 - Хибридна климатична камера с "двустепенна термодинамична рекуперация", оползотворяваща до 100% от отпадната топлина/студ

Прочети повече