IB Andresen Industri Vejle A/S

IB Andresen Industri Vejle A/S

Вайле, Дания

Damvent достави климатична камера с 2 степенна термодинамична рекуперация - VEDA N 17.0 за дебит 48 000 м3/ч и ефективност Е = 91% за обновената си фабрика - ''IB ANDRESEN INDUSTRI VEJLE A / S “ във Vejle - Дания

Gallery Виж галерията
Torus-white Created with Sketch.

Използвани продукти

  • 1 x VEDA N

    Количество обработен въздух - 48 000 м3/ч

Damvent достави климатична камера с 2 степенна термодинамична рекуперация - VEDA N 17.0 за дебит 48 000 м3/ч и ефективност Е = 91% за обновената си фабрика - ''IB ANDRESEN INDUSTRI VEJLE A / S “ във Vejle - Дания

Проектът е изпълнен в тясно сътрудничество с A / S ДАНИЯ "ETRECO" - проектант и генерален изпълнител. Съоръжението е конструирано специално по спецификации на клиента, използвайки високоефективни вентилатори - “plug-fan” с честотни инвертори и вградена система за автоматизация с възможност за отдалечен достъп до Интернет.

Постигнати си много ниски нива на шум.

Оборудването е доставено като моно-блок.

"IB ANDRESEN INDUSTRI A/S'' ДАНИЯ е високотехнологична компания, която произвежда и доставя за своите клиенти стоманени и прецизно обработени метални компоненти с високо качество.