Температура на подаване или Температура на помещението

Типа на управление, който ние от Дамвент предпочитаме и този, който винаги препоръчваме, е управление по постоянна температура на подавания въздух. За постигането на този тип контрол е очевидно, че нашето решение ще се грижи единствено и само за пресния въздух. Тук класическа климатична система или DH/VRF система ще трябва да се грижат отделно за охлаждащите товари и загубите на отопление. В този случай класическата система контролира стайната температура и нашето хибридно решение за пресен въздух контролира температурата му на подаване. Важно е да се отбележи тук, че температурата на подаването винаги е свързана със стайната температура с разлика от +/- 1oC до 4oC, в зависимост от режима (охлаждане или отопление). За да се постигне контрол на температурата на подаване, хибридната климатична камера трябва да бъде оборудвана с компресор с възможност за регулиране на отоплителната/охладителна мощност, електронно ТРВ (EEV) и е добре да има честотен инвертор на колелото с цел по-прецизен контрол. В резултат се постига превъзходен контрол и можем да имаме права линия на температурата на подаване. Като краен резултат се получава и висока икономия на енергия.

Важна забележка: класическата климатична/отоплителна система трябва винаги да е включена преди системата за пресен въздух и след достигане на определена температура в помещението да бъде включена и вентилационната система!!!

Възможен е и контрол на температурата в помещението, но трябва да бъдат изпълнени определени условия. Работата с контрола на температурата в помещението означава, че нашето хибридно решение трябва да се грижи не само за подаването на пресния въздух, но и за неговите охлаждащи товари и отоплителни загуби.

- Необходимо е много добро сътрудничество между проектанта (консултанта) и нас, за да се постигне необходимата кратност на въздухообмена.
- Адекватни изчисления на охлаждащите товари и отоплителните загуби.
- Правилно оразмерени решетки за подаване и засмукване на въздуха от помещението, както и правилна схема на въздухоразпределение.
- Правилно съотношение на кратността на въздухообмена.
- Резервно отопление за стартов режим - когато температурата на въздуха в помещението е ниска, това отопление е задължително.

Свържете се с нас