„Клуб 100”

„Клуб 100”

В края на 2009 г. DamVent с гордост отчете, че броят на произведените от 2006 г. насам климатични камери тип VEDA Max.E и VEDA Max.E – Pool надмина 100 бр. само на територията на България. 

 
Съоръженията от този тип (включително и най-новият ни продукт VEDA Max.E Mini) представляват „икономайзери” оползотворяващи до 100 % отпадната топлина.

Те не са просто съоръжения, а завършени решения за клиента, даващи му множество възможности – от минимален разход на ел. енергия до възможност за работа при всеки климат, всеки вид монтаж и всяко приложение.

Тенденцията на нарастване на броя на произведените VEDA Max.E , VEDA Max.E – Pool и VEDA Max.E Mini ясно показва и посоката на развитие на DamVent през последните 3 години, а и за вбъдеще.