Дамвент в Дания и Румъния

Дамвент в Дания и Румъния

Изборът на Дания като първа страна – дестинация за нашия експорт не е случаен – това е една от страните с най-високи изисквания към вентилационното и климатично оборудване по отношение на качество, ниво на шум, вредни емисии към околната среда и най-вече консумация на ел. енергия и ефективностт на енергоспестяване. 

Румъния е наш съсед и втора по големина държава в Централна-Източна Европа, характеризираща се с динамичен пазар, отворен към нови и иновационни решения. 

Това са и основните характеристики и изисквания към продуктите, които Дамвент ще предлага на тези пазари. Икономайзерите от серията VEDA Max.E TM, VEDA Max.E-Mini TM, VEDA Max.E-Pool TM , ще са комплексните решения, на които ще залагаме в бъдещата ни експортна дейност – заявиха от ръководството на фирмата. 

В Дания фирмата ще бъде представлявана от Torben Nilsen (Търговски Представител на Дамвент - Дания), а в Румъния от нашият партньор SC Alocor Engineering SRL, представляващ Дамвент – Румъния на местния пазар.