Специализирани семинари

Специализирани семинари

На 28, 29 и 30 март 2011 година Дамвент събра водещи проектанти и представители на инженерингови фирми на семинар за техническо обучение и представяне на новатa - втора генерация „е-кономайзери” 
 
Целта бе да се задълбочат контактите с проектантските среди и да се подпомага процеса на изготвяне на проекти, отговарящи на европейските норми за енергоспестяващи съоръжения с най-висок клас ефективност на оползотворяване на отпадната топлина.
 
Представен бе специализирания фирмен софтуер за технически изчисления на климатични камери с вградена термопомпа „е-кономайзери” DV_Select. Специално внимание бе отделено на COP/EER и SPF фактори, на най-новите изисквания на EUROVENT и на най-високо ефективните вентилатори тип „plug fan” на ZIEHL-ABEGG от серията ЕС Blue. 

Семинарите се проведоха в новата специално подготвена зала за обучения, като участниците в семинара имаха възможност да посетят завода и да се запознаят отблизо с производствения процес на фирмата и най-новите прототипи и съоръжения.
 
Специализираните семинари от този тип се превръщат в наша основна цел за в бъдеще, имайки предвид сложността и високата степен на ноу-хау в нашите решения от серията „е-кономайзери”.

Доказателство за това са предстоящите 3 семинара в Дания през м. Май тази година.

Свържете се с нас