Дамвент Русия

Дамвент Русия

През последните почти 10 години, Дамвент насочи своите усилия основно към разработването на концептуални решения за обработка на пресният въздух, като непрекъснато се опитваме да подобрим техните параметри на работа. Една от основните концепции, на които залагаме е машините да могат да работят при всякакви климатични условия от -25 до +60оС.

Логично, с подобряване на характеристиките и работните режими на машините се появи и желанието за покриване на повече на брой и различни по специфика пазари.

Русия не е избрана случайно. Руският пазар е един от най-големите в световен мащаб и е бързо и динамично развиващ се по отношение на енергийната ефективност. Друга характеристика освен енергийната ефективност на търсените съоръжения, е и тяхното най-високо качество (клас „Премиум“).

Ние в Дамвент смятаме, че напълно покриваме нужните изисквания по отношение на търсеното качество и степента на енергийна ефективност на местното законодателство и затова в средата на 2014 г. Дамвент откри и своето първо представителство на територията на Руската Федерация. То ще бъде представлявано от Андрей Кушка – Изпълнителен Директор. Централният офис на фирмата се намира в Москва. За повече информация, моля посетете меню контакти на нашия уебсайт.