Софтуер за избор на съоръженията от серията Икономайзери DV-Select

Софтуер за избор на съоръженията от серията Икономайзери DV-Select

В началото на октомври 2010 г. Дамвент успешно приключи разработването на дълго чаканият софтуер за избор на съоръженията от серията Икономайзери (Max.E, Max.E – Mini, Max.E - Pool). По този начин Дамвент се нарежда сред малкото фирми, разработили такъв мощен инструмент за изчисляване на климатични камери с „2 степенна технология“ за оползотворяване на 100% на отпадната топлина (пластинчат топлообменник въздух-въздух и вградена термопомпа).

           Основните характеристики на новият софтуер са:

                 • Дружелюбен интерфейс
                 • Лека, бърза и лесна работа с минимално въвеждане на данни
                 • Възможност за изчисление за летен и зимен режим
                 • Възможност за експорт на техническите данни на PDF файл
                 • Разпечатките се състоят от подробна информация за: загуби на  налягането за всички компоненти, пластинчат рекуператор, изпарител, кондензатор, компресор, вентилатори, ниво на звуково налягане, размери и тегло
                 • Общи данни, включително най-важните параметри на съоръжението, като: oбщата охладителна и отоплителна мощност (KW), температура на подаваният въздух(ºC), пълната консумирана мощност (KW), COP/EER системата, SFP фактор (W/m³/s), тип на хладилният агент и други.