Стандарти за хибридни климатични камериНие от Дамвент не следваме стандартите, ние ги създаваме. Като компания, като производител и ЛИДЕРЪТ в премиум класа на хибридните интегрирани решения за пресен въздух в ЕС, ние сме запознати с всички стандарти, свързани с нашите решения. Те са много, но за съжаление никой от тях не описва напълно изискванията и производителността на тези решения, а само частично. Това е причината, поради която описахме всички стандарти, обобщени в нашите 4 бр. CE декларации за съответствие. Ето и някои от тях:

- 2014/35 / ЕС - Директива за ниско напрежение
- 2006/42 / ЕО - Директива за машините
- 2014/30 / ЕС - Директива за електромагнитна съвместимост
- 97/23 / CE - PED (категория II, модул A1)

Включително всички хармонизирани стандарти и други приложени стандарти и технически спецификации EN378-1 за хладилни системи и термопомпи - Изисквания за безопасност и опазване на околната среда, част 1 Директива 2009/125 / ЕО - Изисквания за екодизайн на продукти за отоплениеохлаждане на въздуха и др.

Друга гореща тема за нас и нашите клиенти е сертифицирането на Eurovent. Засега Eurovent няма установена и специализирана програма за сертифициране, която да сертифицира и тества такива хибриди като нашите решения от серията max.e. Въпреки това ние като производител изпълняваме изискванията на Eurovent за такъв сертификат, основните от които са всички компоненти, които се влагат в нашите машини като топлообменници, ротационни регенератори, пластинчати рекуператори и филтри да са сертифицирани от Eurovent и в същото време да разполагаме със специализиран софтуер за избор на такива.
Позицията на Лидера и волята да покажем, че наистина сме N1, ни тласнаха да разработим сами възможно най-пълните и завършени заводски тестове, доказващи работата на всяко едно отделно устройство чрез покриване на повече параметри, отколкото в лабораторни условия.
Но най-важното е сравнението и съответствието между теоретичните показатели при техническите разпечатки на софтуера за избор и реалните измерени стойности.